ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Α.«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
 
Στις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Σημειώνεται ότι η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι 50.000 ευρώ.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

 

 

 

Β.ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Τουριστικά καταλύματα, Τουριστικά γραφεία, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Γραφεία ενοικίασης οχημάτων κλπ) προϋπολογισμού 25.000 έως 400.000 €.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση
καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών
οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Ποσοστό επιχορήγησης 45 – 50%

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

 

 

 
Σας παρέχουμε:

 

  • Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Υποβολή αίτησης – Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών
  • Συμβουλευτική Στήριξη

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας